Ouderbijdrage

Waarom een vrijwillige ouderbijdrage? Het basisonderwijs in Nederland wordt betaald door de overheid. Voor activiteiten die niet primair met het onderwijs te maken hebben, zoals bijvoorbeeld het Sinterklaasfeest en het schoolreisje is geen geld beschikbaar gesteld. Hiervoor vraagt de oudervereniging een vrijwillige bijdrage van haar leden om de te maken kosten te dekken. Deze ouderbijdrage is altijd vrijwillig en geen leerling zal worden uitgesloten van deelname.

Via onderstaande link kunt u de welkomstbrief vinden:

Ouderbijdrage
 

Hoogte ouderbijdrage

De hoogte van deze vrijwillige ouderbijdrage per kind wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) vastgesteld. De vrijwillige ouderbijdrage van € 22,50 per kind. De vrijwillige bijdrage voor het schoolreisje bedraagt daarnaast € 30,00 voor groep 1 en 2, € 32,50 voor groep 3 t/m 7 en € 80,00 voor het schoolkamp in groep 8. U kunt dit bedrag overmaken op:

  • Girorekeningnummer: NL30INGB0003724959
  • Ten name van: OV Openbare Daltonschool De Achtbaan
  • Onder vermelding van: Naam van de leerling en groep

Heeft u betalingsproblemen?

Mocht u in financiële nood verkeren, dan kunt u dit aangeven bij de directeur en/of bij de oudervereniging. Uw gegevens behandelen we hier vertrouwelijk en maken dit niet bekend aan derden. Er zal dan naar een oplossing worden gezocht. Ook kunt u altijd terecht bij de stichting leergeld.

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.