Uitschrijven

Uitschrijving van leerlingen

Als een leerling verhuist of overstapt naar een andere school, dan zorgt de school voor een onderwijskundig rapport. Hierin staan de behandelde stof en het niveau van de leerling vermeld. De ouders krijgen het onderwijskundig rapport te lezen alvorens het wordt opgestuurd. De IB-ers van beide scholen hebben vooraf contact om de zorg af te stemmen. Verder sturen wij, nadat wij een bewijs van inschrijving hebben ontvangen, een bewijs van uitschrijving naar de nieuwe school.

Ziekteverzuim

Het is prettig als u, wanneer uw kind ziek is, de school hiervan 's morgens vóór 8.30 uur op de hoogte stelt. Dit kunt u per email direct bij de leerkracht van uw kind doen. U kunt ook aan een broertje of zusje een briefje meegeven.

Ziekmelding

Klik hier voor ziekmelding van uw kind direct bij de eigen leerkracht.

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E. administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is aangesloten bij Meerkring, stichting voor primair onderwijs Amersfoort. Wil je werken in het basisonderwijs in Amersfoort, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring precies doet? Kijk dan op www.meerkring.nl.

Lees verder