Groepsindeling

Het indelen van de groepen doen we elk jaar zorgvuldig waarbij we kijken naar uw kind en een aantal andere aspecten. De groepen worden natuurlijk zo samengesteld dat voor iedere leerling de mogelijkheid bestaat om zich, in vrijheid en veiligheid, zelfstandig te ontwikkelen. De volgende aspecten spelen hierbij een belangrijke rol:

  • Het aantal leerlingen per groep
  • De niveauverschillen in een groep
  • Het aantal zorgleerlingen per groep
  • De sociaal-emotionele ontwikkeling van de individuele leerlingen
  • De aanwezige vriendschappen
  • De zelfstandigheid van de individuele leerlingen
  • De verhouding jongens/meisjes

We geven les aan leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar. Hierbij hanteren we een jaarklassensysteem. Dit betekent dat de leerlingen in principe op grond van hun leeftijd in een jaargroep worden ingedeeld.

 Als de samenstelling van de groepen verandert, worden de leerlingen daar altijd bij betrokken. Door het maken van een sociogram of door hierover met de leerlingen in gesprek te gaan, proberen we helder te krijgen welke vriendschappen er bestaan en met wie ze prettig kunnen samenwerken.

Als de uiteindelijke samenstelling afwijkt van de visie van de ouders heeft dit te maken met de reeds eerder genoemde aspecten die een rol spelen in de besluitvorming. Deze ouders zullen we (desgevraagd) nader informeren over onze keuze. In verband met de privacy van andermans kinderen is het niet altijd mogelijk om over de gemaakte keuzes in details te treden. Wij doen dan een beroep op het vertrouwen van de ouders in de zorgvuldigheid waarmee wij bij het samenstellen van de groepen te werk gaan.

Lees HIER de volledige beschrijving rondom het proces samenstellen van groepen.

Schooljaar 2023-2024 zitten de groepen 5, 6, 7 en 8 helaas vol. 

Combinatiegroepen

We stellen op onze school zowel enkelvoudige als gecombineerde groepen samen. Hierdoor is in principe elke combinatie mogelijk.

Maatjesgroepen

De wetenschap dat jong en oud niet alleen van elkaar kunnen leren, maar ook voor elkaar kunnen zorgen, heeft ons ertoe aangezet om jaarlijks twee groepen uit verschillende bouwen aan elkaar te koppelen.

Gedurende het schooljaar ondernemen deze maatjesgroepen maandelijks een activiteit. Binnen deze groepen zijn oudere en jongere leerlingen een jaar lang elkaars maatje. De oudere leerling noemen we de mentor en de jongere het maatje.’Kijk mam, daar loopt mijn mentormaatje’, is regelmatig te horen als kinderen ‘s ochtends op school komen. Het gevoel van saamhorigheid en veiligheid wordt hierdoor enorm versterkt.

DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.