Organisatie

De volgende omschrijvingen worden in relatie tot ons kindcentrum vaak genoemd; dynamische (school)omgeving; betrokken kinderen, ouders en leerkrachten; toegankelijk; welkom; kinderen hebben een open houding, zijn los van oordelen en behulpzaam. Onze kinderen zijn de belangrijkste ambassadeurs van de school.

Het kindcentrum bestaat uit een peuterschool, basisschool en BSO. Daarnaast werken wij samen met diverse partijen (logopedie, ergotherapeut, vaktherapeut, HB-specialist) De school is in drie “bouwen” verdeeld. We kennen een onderbouw (groep 1 en 2), een middenbouw (groep 3 t/m 5) en een bovenbouw (groep 6 t/m 8). Ons team (onderwijs & kinderopvang) bestaat uit teamleden die elk zeer betrokken zijn bij de ontwikkeling van het dalton kindcentrum. We kunnen binnen ons team bouwen op een enorme schat aan ervaring, specialismen en kennis. Zij bundelen hun krachten in bouw overstijgende leer-ontwikkelteams die aangestuurd worden door een leerteamleider. De leiding van de school is in handen van een directie en de manager is verantwoordelijk voor de kinderopvang. De leerkracht en de pedagogisch medewerker heeft de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen in de groep. Hieronder kunt u iets meer lezen over de specifieke taken van eenieder.

Directie

De dagelijkse leiding van de school is in handen van de directie en van de kinderopvang is dat de manager. Zij zijn de eerstverantwoordelijke en werken nauw samen.

Leerkracht

De groepsleerkracht draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de leerlingen in de groep. Als een leerkracht in deeltijd werkt, wordt die verantwoordelijkheid met een collega gedeeld. Iedere leerkracht heeft binnen de school, naast lesgevende, ook andere taken. Een leerkracht kan leerteamleider, ict-coördinator, coördinator natuur en milieu educatie, lid van de medezeggenschapsraad zijn.

Pedagogisch medewerker

De pedagogisch medewerker draagt de verantwoordelijkheid voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen in de peutergroep of BSO.

Intern begeleider

Gedurende drie dagen (maandag, dinsdag, donderdag) in de week is er een intern begeleider op school werkzaam. De voornaamste taak van de intern begeleider is gericht op de aansturing van leerkrachten in de begeleiding van leerlingen met een eigen onderwijsbehoefte. 

Logopedie

Op school is logopedie aanwezig. De logopediste is Daniëlle en zij is van de praktijk: Logopedie-Extra.
De kinderen worden, indien noodzakelijk, door de leerkracht of IB naar haar doorverwezen.
Wilt u meer informatie over deze logopedie praktijk dan kunt u de website bekijken: logopedie-extra.nl of een e-mail sturen naar: logopedie.extra@gmail.com.

Opleidingsschool 

Wij zijn er van overtuigd dat het belangrijk is om goede onderwijsprofessionals op te leiden. 

Voor onze collega’s in opleiding (CIO) is het belangrijk dat zij intensief kennis maken met de onderwijspraktijk en daarbij vanuit de praktijk goed begeleid worden. De begeleiding van studenten ligt in handen van geschoolde praktijkopleiders en de schoolopleider, die bekend zijn met het competentiegericht opleiden en begeleiden. De schoolopleider begeleidt en coacht zowel studenten als hun praktijkopleiders. 
Doordat wij een Opleidingsschool zijn kunnen we op een uniforme wijze en op kwalitatief hoog niveau opleiden. Natuurlijk in samenspraak met PABO en MBO.  
Opleidingsschool zijn is niet alleen goed om toekomstige onderwijsprofessionals de kans te bieden zo goed mogelijk te worden. Wij als school blijven hierdoor ook openstaan voor nieuwe inzichten en houden onze kennis en vaardigheden actueel.  
Een student in de klas prikkelt ook onze leerkrachten. Zij moeten reflecteren op de lessen, samen voorbereiden en nadenken over hun eigen praktijk. Zo kijken ze ook weer extra scherp naar hun eigen aanpak. 
Daarnaast vinden onze leerlingen het ook prachtig om van de studenten een verfrissende les vanuit een andere invalshoek te krijgen. 
Zo is het zijn van een opleidingsschool voor iedereen een win-winsituatie waarin de student een centrale plek inneemt. 
 
Interesse in een stageplaats? 

We hebben een samenwerking met Hogeschool Utrecht. Daarnaast hebben we ook plaatsen voor studenten van andere trajecten en eventueel andere Pedagogisch Academische scholen.  
Als je belangstelling hebt voor een stageplek op onze school, neem dan contact op met onze schoolopleider. Dit kan via de e-mail: lia.jacobsen@meerkring.nl
Plaatsing van studenten van de HU overleggen we altijd met het Centrum voor Werkplekleren van ITT.  
De Achtbaan is een erkend leerbedrijf (Calibris). We bieden (beperkt) stageplaatsen aan onderwijsassistenten-stagiaires van het MBO.

Voor het schooljaar 2023/2024 hebben we geen plaatsen meer beschikbaar. 

Wie is wie

Binnenkort vind u hier de foto's van alle medewerkers. Dat is wel zo fijn bij het oriënteren voor een nieuwe school.

Silva van Houten
Functie: Directeur
Wendy Wassenaar
Functie: Directeur
Frieda Renes
Functie: IB
Phaedra van Haaff
Groep: 1/2A
Manon Le Noble- van Limbeek
Groep: 1/2B
Yvette ten Barge
Groep 1/2B
Dorine Wouterson
Groep: 1/2C
Marielle van Zandbrink
Groep: 1/2C
Ilona Schaper
Groep 3
Arlette Beukenkamp
Groep: 3/4
Melanie Koster
Groep: 4
Lia Jacobsen
Groep: 4
Stephanie van Hell
Groep: 7
Alice Schallenberg
Groep 5
André Loedeman
Groep 6
Natasja Zeldenrijk
Groep: 5/6
Jannie v. wezenberg-Vennix
Groep: 5/6 en 6
Tanja Crins
Groep: 7 & 8
Niels Stoffer
Groep: 8
Netty de With
Functie: Administratie
Ian Mc Ghee
Functie: Onderwijsassistent
Nikita Walet
Functie: Onderwijsassistent
Groep: DaVinci PT
Gerard de Nijs
Functie: Conciërge
Heleen Brink
Groep: Peutergroep (Partou)
Annette Heijboer
Groep: Peutergroep (Partou)
Judith Oude Munnink
Functie: Locatiemanager (Partou)
Marlena Mostert
Functie: Pedagogisch medewerker (BSO Partou)
Lucienne Hummel
Functie: Pedagogisch medewerker (BSO Partou)
Jeroen Brandenburg
Functie: Pedagogisch medewerker (BSO Partou)
Iris Lambooy
Functie: Ergotherapeut
Frank
Functie: Psychomotorische therapeut
Daniëlle Lans
Functie: Logopedie
DALTON KINDCENTRUM
OPENBARE DALTONSCHOOL AMERSFOORT

Contact

De Achtbaan

Luiterf 2
3822 CD Amersfoort
T. 033 455 1133
E-mail: administratie.achtbaan@meerkring.nl

Volg ons

Meerkring

Stichting

Daltonschool De Achtbaan is onderdeel van Stichting Meerkring en Partou. Wil je werken in het basisonderwijs en/of kinderopvang, heb je een vraag of ben je benieuwd wat Meerkring en Partou precies doen? Kijk dan op www.meerkring.nl of www.partounl.